Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trái phiếu Vinashin

Ông lớn bảo hiểm Bảo Minh đầu tư thua lỗ

Ông lớn bảo hiểm Bảo Minh đầu tư thua lỗ

11/07/2015 09:25:31 AM

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thời gian qua đã rót tiền đầu tư vào rất nhiều nơi song hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả, đặc biệt một số khoản đầu tư có nguy cơ không thu hồi được vốn, thua lỗ nặng.

Tags: Bảo hiểm Bảo Minh , tiền đầu tư , kiểm toán nhà nước , doanh nghiệp bảo hiểm , vốn nhà nước , đầu tư tài chính , trái phiếu Vinashin , Bảo Minh , đầu tư thua lỗ