Tin tức, bài viết mới nhất về :

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

Khối FDI chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

Khối FDI chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

11/18/2014 4:26:59 PM

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt hơn 245,3 tỷ USD, tăng 12,8%, tương ứng tăng gần 27,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Tags: fdi, doanh nghiệp FDI, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, khối doanh nghiệp FDI, xuất siêu

Khối FDI chiếm tới 62% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước

Khối FDI chiếm tới 62% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước

10/30/2014 9:19:00 AM

Sau 10 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 151,2 tỉ USD, chiếm gần 62% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước là 244,2 tỉ USD.

Tags: fdi, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, xuất siêu, thặng dư thương mại, kinh tế vĩ mô