Tin tức, bài viết mới nhất về :

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Khối FDI chiếm tới 62% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước

Khối FDI chiếm tới 62% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước

10/30/2014 9:19:00 AM

Sau 10 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 151,2 tỉ USD, chiếm gần 62% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước là 244,2 tỉ USD.

Tags: fdi, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, xuất siêu, thặng dư thương mại, kinh tế vĩ mô