Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tổng giám đốc FLG Việt Nam

California Fitness & Yoga tặng thẻ hội viên miễn phí cho khách hàng WeFit trong vòng 3 tháng

California Fitness & Yoga tặng thẻ hội viên miễn phí cho khách hàng WeFit trong vòng 3 tháng

5/13/2020 9:03:42 AM

Theo thông báo mới nhất từ California Fitness và Yoga (CFY), họ sẽ hỗ trợ chuyển đổi miễn phí gói hội viên Wefit thành gói hội viên của CFY. Gói chuyển đổi này sẽ có thời hạn 3 tháng.

Tags: Wefit, California Fitness và Yoga, CMG. ASIA, Tổng giám đốc FLG Việt Nam, Dane Fort