Gelex đã mua lại bao nhiêu trái phiếu từ đầu năm?

25/02/2023 10:46 AM | Kinh doanh

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng dư nợ trái phiếu hợp nhất của GEX là 3.194tỷ đồng, giá trị đến hạn thanh toán dưới 1 năm là 1.237 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) vừa chi hơn 150 tỷ đồng để tiếp tục mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu. Cụ thể, GEX đã mua lại 45,4 tỷ đồng của lô BONDGEX/2020.01 và 104,9 tỷ đồng của lô BONDGEX/2020.02.

Hai lô trái phiếu trên có cùng kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 22/7/2023 và 23/7/2023. Sau giao dịch, khối lượng đang lưu hành còn lại của lô BONDGEX/2020.01 là 11,7 tỷ đồng và lô BONDGEX/2020.02 là 17,1 tỷ đồng.

Trước đó, GEX đã lần lượt:

(i) Mua lại trước hạn 77,7 tỷ đồng mã trái phiếu TP.GEX.2020.01;

(ii) Mua lại trước hạn 1,2 tỷ mã BONDGEX/2020.02;

(iii) Mua lại 64,8 tỷ mã BONDGEX/2020.01;

(iv) mua lại 200 tỷ đồng mã trái phiếu GEXH2124002.

Như vậy, tính tổng trong 4 tháng trở lại đây, GEX đã mua lại 494 tỷ đồng trái phiếu, tương đương với kế hoạch đề ra hồi tháng 11/2022. Riêng từ đầu năm 2023, giá trị đã mua lại vào khoảng 350 tỷ đồng.

Trước đó từ tháng 5 đến tháng 7/2022, GEX cũng đã mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng dư nợ trái phiếu hợp nhất của GEX là 3.194tỷ đồng, giá trị đến hạn thanh toán dưới 1 năm là 1.237 tỷ đồng.

GEX hiện là tập đoàn đa ngành với các mảng chủ lực là điện, thiết bị điện, VLXD, bất động sản và bất động sản khu công nghiệp…

Theo Tri Túc

Cùng chuyên mục
XEM