Tổng bí thư: "Thị trường bất động sản chưa được quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro"

28/04/2018 09:38 AM | Kinh doanh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên những thành tựu và hạn chế của ngành xây dựng trong 60 năm qua...

Bên cạnh một số kết quả đạt được, ngành xây dựng vẫn còn không ít tồn tại cần khắc phục, trong đó nổi lên là chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn hạn chế về tầm nhìn, chưa bảo đảm điều kiện thực hiện; tổ chức thực hiện quy hoạch chưa nghiêm túc; đầu tư phát triển đô thị còn dàn trải, không đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Nhận xét trên được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra khi ông tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kỷ niệm 60 năm ngành xây dựng, do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 27/4.

Theo Tổng bí thư, trong 60 năm qua, ngành xây dựng đã có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế đất nước. Ngành xây dựng đã tạo nên những công trình trọng điểm có ý nghĩa quốc gia như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thuỷ điện Sông Đà, Sơn La, Lai Châu, Ya-ly; xi măng Bỉm Sơn, Nghi Sơn; lọc dầu Dung Quất; đường Hồ Chí Minh; hầm đèo Hải Vân…

Cùng với đó, ngành xây dựng đã vươn lên và phát triển nhanh chóng năng lực xây dựng, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học, công nghệ, đủ sức xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao trên tất cả các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành xây dựng cũng còn những hạn chế, bất cập như: Nhận thức và tầm nhìn về xây dựng chưa tương xứng trong bối cảnh quốc tế có nhiều phức tạp, cạnh tranh giành giật thị trường rất khốc liệt; tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu "tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững".

Công tác quản lý nhà nước về xây dựng nói chung và công tác tham mưu xây dựng thể chế, pháp luật về xây dựng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa giải quyết tốt các vướng mắc từ thực tiễn. Tình trạng vi phạm quy định pháp luật trong các hoạt động xây dựng ở một số địa phương chưa được phát hiện hoặc chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm; việc kiểm soát đầu tư phát triển đô thị còn lúng túng và chưa hiệu quả.

Cùng với đó là chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn hạn chế về tầm nhìn, chưa bảo đảm điều kiện thực hiện; tổ chức thực hiện quy hoạch chưa nghiêm túc; đầu tư phát triển đô thị còn dàn trải, không đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Việc điều chỉnh quy hoạch ở một số đô thị còn tuỳ tiện, không đúng quy định.

Quy hoạch xây dựng ở nông thôn chưa được quan tâm đúng mức; thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa được kiểm soát chặt chẽ; cơ cấu sản phẩm, phân bố nguồn lực tài chính, thông tin thị trường chưa đầy đủ và minh bạch. Nhà ở xã hội còn thiếu gay gắt so với yêu cầu.

"Đây là những hạn chế mà ngành xây dựng nói chung và Bộ Xây dựng nói riêng phải nhanh chóng tìm cách khắc phục", Tổng bí thư nói.

Cũng tại hội nghị, Tổng bí thư yêu cầu Bộ Xây dựng phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động sản vận hành thông suốt, ổn định, minh bạch, có cơ cấu hợp lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là đất đai, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, ngành xây dựng phải coi việc phát triển nhà ở cho người dân là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, trong đó cần hoàn thành sớm và dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công; bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng nhà ở cho người nghèo ở đô thị và nông thôn, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Theo Bảo Anh

Cùng chuyên mục
XEM