Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tiểu bá vương Tôn Sách

Người văn võ song toàn, xứng đáng thống nhất thiên hạ thời Tam Quốc, tiếc rằng bị hành thích bất ngờ!

Người văn võ song toàn, xứng đáng thống nhất thiên hạ thời Tam Quốc, tiếc rằng bị hành thích bất ngờ!

12/27/2019 1:10:00 PM

Thời kì Tam Quốc là thời kì sản sinh ra rất nhiều kì tài, trong đó thực ra có rất nhiều người có khả năng thống nhất thiên hạ, tuy nhiên cuối cùng vì rất nhiều nguyên nhân nên đã không...

Tags: Hồng nhan bạc mệnh, Tiểu bá vương Tôn Sách, Tam Quốc diễn nghĩa

Tào Tháo 45 tuổi mới thống nhất được phương Bắc, Tôn Sách 24 tuổi đã thống lĩnh vùng Giang Đông: Các nhà khởi nghiệp trẻ tuổi muốn thành công nên học hỏi

Tào Tháo 45 tuổi mới thống nhất được phương Bắc, Tôn Sách 24 tuổi đã thống lĩnh vùng Giang Đông: Các nhà khởi nghiệp trẻ tuổi muốn thành công nên học hỏi

11/29/2019 4:25:18 PM

Tào Tháo khi cắt cứ Duyện Châu đã 38 tuổi, đánh thắng trận Quan Độ, thống nhất phương Bắc đã là 45 tuổi, Lưu Bị lại càng không cần nói, chiếm được Kinh Châu để có chỗ lập thân yên ổn thì...

Tags: nhà khởi nghiệp, Tiểu bá vương Tôn Sách, khoan dung

Nếu 3 nhân vật này không mất sớm, thời Tam Quốc có thể sẽ không kéo dài tới gần 1 thế kỷ

Nếu 3 nhân vật này không mất sớm, thời Tam Quốc có thể sẽ không kéo dài tới gần 1 thế kỷ

9/4/2018 7:30:00 PM

Chỉ cần ba nhân vật này không qua đời sớm, rất có thể thời Tam Quốc đã phát sinh những biến đổi rất lớn.

Tags: Tam Quốc diễn nghĩa, Tiểu bá vương Tôn Sách, tào tháo, Lưu Bị