Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiền và quyền

Mỹ - Khi tiền và quyền song hành

Mỹ - Khi tiền và quyền song hành

2/22/2016 10:29:19 AM

Những người Mỹ giàu nhất nước lâu nay đã nuôi một bộ máy tinh vi và hiệu quả đến lạ lùng để che chắn cho khối tài sản của họ

Tags: chính sách thuế, trùm tư bản, nhà giàu Mỹ, người giàu, tiền và quyền