Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thuận tay phải

Đi tìm nguyên nhân vì sao hầu hết mọi người đều thuận tay phải

Đi tìm nguyên nhân vì sao hầu hết mọi người đều thuận tay phải

16/11/2019 08:28:00 PM

Trừ một số ít người có thể sử dụng được cả 2 tay thì hầu hết mọi người trên thuận tay phải, tại sao lại như vậy?

Tags: nguyên nhân , khoa học , nghiên cứu , thuận tay phải , sinh hoạt