Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự lãnh đạo

30/12/2016 09:29 AM | Xã hội

Thủ tướng vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo địa phương...

Cụ thể, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng cũng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Long, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 6, Kiểm toán Nhà nước giữ chức vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Phùng Quang Huy đã nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã bổ nhiệm 3 Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bao gồm ông Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Bùi Quang Bền đã thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Nguyễn Thành Cung đã thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thay ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác trong lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Theo Ngô Trang

Cùng chuyên mục
XEM