Tin tức, bài viết mới nhất về :

thông mih

Bạn có thực sự khôn ngoan hơn khi già đi?

Bạn có thực sự khôn ngoan hơn khi già đi?

2/20/2015 5:17:00 PM

Người ta thường nói "khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già", vậy sự thật có mối liên hệ não giữa trí tuệ và tuổi tác hay không?

Tags: khôn ngoan, trí tuệ, kinh nghiệm, trí tuệ và tuổi tác, thông mih, kiến thức, trí thức