Tin tức, bài viết mới nhất về :

thỏi son

Kiểm tra một thỏi son môi tốn… 2 triệu đồng

Kiểm tra một thỏi son môi tốn… 2 triệu đồng

8/15/2015 8:52:03 AM

Việc kiểm tra chuyên ngành khiến biết bao nhiêu hàng nhập khẩu về phải… bỏ thùng rác.

Tags: hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu, hải quan, thỏi son, kiểm tra, hải quan sân bay, đơn giản hóa, tân sơn nhất