Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thoát hạn

Con đường thoát hạn: Giải pháp Israel cho một thế giới khát nước

Con đường thoát hạn: Giải pháp Israel cho một thế giới khát nước

26/08/2016 02:49:36 PM

Khi một cái giếng đã cạn thì chúng ta mới hiểu được giá trị của nước

Tags: Israel , thoát hạn , tưới nhỏ giọt , xử lý nước thải , Quốc gia khởi nghiệp