Tin tức, bài viết mới nhất về :

thiếu việc làm

10 thanh niên, một người thất nghiệp: Phải trông vào kinh tế tư nhân

10 thanh niên, một người thất nghiệp: Phải trông vào kinh tế tư nhân

4/1/2016 8:20:27 PM

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, cỗ máy tạo việc làm lớn nhất chính là khu vực kinh tế tư nhân trong nước...

Tags: người thất nghiệp, Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm, kinh tế tư nhân, năng lực cạnh tranh, vcci, vũ tiến lộc