Tổng giám đốc HSBC: Đừng chỉ trông chờ vào việc bảo hộ tỷ giá của NHNN!

19/08/2015 02:05 PM | Thị trường

Ngay khi thị trường ổn định trở lại các doanh nghiệp nên áp dụng chính sách quản trị rủi ro để tránh những biến động không lường trước được của thị trường trong tương lai.