5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 3 tỷ USD

16/06/2015 18:38 PM |

Tính riêng tháng 5 cả nước nhập siêu gần 1,24 tỷ USD, qua đó nâng mức thâm hụt thương mại trong 5 tháng đầu năm lên con số 3,05 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 5/2015 đạt 129,94 tỷ USD, tăng 13,91 tỷ USD so với cùng kỳ 2014.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 82,9 tỷ USD, tăng 14,45 tỷ USD so với 5 tháng đầu năm 2014 và chiếm 64% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu:

Tính đến hết tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 63,45 tỷ USD, tăng 7,7%, tương ứng tăng 4,55 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 5,09 tỷ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên 42,96 tỷ USD, tăng 18,2% tương ứng tăng 6,71 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tính đến hết tháng 5, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 66,5 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng hơn 9,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4,05 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 5/2015 đạt 36,96 tỷ USD, tăng 24% tương ứng tăng 7,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 60% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Tính riêng tháng 5 cả nước nhập siêu gần 1,24 tỷ USD, qua đó nâng mức thâm hụt thương mại trong 5 tháng đầu năm lên con số 3,05 tỷ USD.

Thái Nam

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm