Nhập siêu 4 tháng đầu năm đạt 2,07 tỷ USD

15/05/2015 14:14 PM |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập siêu 4 tháng đầu năm ở mức 2,07 tỷ USD, thấp hơn 1 tỷ USD so với con số ước tính của Tổng Cục Thống kê Việt Nam 1 tỷ USD.

Theo số liệu mới nhất của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 năm 2015 (từ 16/4 - 30/4) đạt  13,07  tỷ USD, giảm 3,5% tương ứng giảm 477 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2015.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 4/2015 đạt gần 101,5 tỷ USD, tăng 11,6% tương ứng tăng  10,57 tỷ USD so với 4 tháng/2014.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 64,91 tỷ USD, tăng 19,4% tương ứng tăng 10,57 tỷ USD so với 4 tháng đầu năm 2014 và chiếm 64% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 4/2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 905 triệu USD dẫn đến nhập siêu trong 4 tháng đầu năm ở mức  2,07 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 04/2015 đạt 6,99 tỷ USD, tăng 10,2% (tương ứng tăng 646 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 04/2015.

Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 4 tháng đầu năm 2015

so với cùng kỳ năm 2014

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2015 đạt gần 6,08 tỷ USD, giảm 15,6% (tương ứng giảm 1,12 tỷ  USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 4/2015.

Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 4 tháng đầu năm 2015

so với cùng kỳ năm 2014

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trước đó, vào cuối tháng 4, Tổng Cục Thống Kê đã ước tính 4 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu khoảng 3 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,7 tỷ USD.

>> Chủ tịch Quốc hội: Cách tính GDP của ta "không biết đằng nào mà lần"

Bảo Bảo

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm