Tin tức, bài viết mới nhất về :

tập đoàn công nghiệp cao su việt nam

Yêu cầu chấm dứt hoạt động và thực hiện sáp nhập Công ty Tài chính Cao su

Yêu cầu chấm dứt hoạt động và thực hiện sáp nhập Công ty Tài chính Cao su

9/23/2015 9:45:17 AM

Thủ tướng quyết định chấm dứt hoạt động đối với Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam sau khi thực hiện sáp nhập vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tags: tập đoàn công nghiệp cao su việt nam, hoạt động tín dụng, công ty tài chính cao su, công ty tài chính, Sáp nhập, thị trường