Tin tức, bài viết mới nhất về :

tái cơ cấu nền kinh tế

WB cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế

WB cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế

12/6/2014 10:24:00 AM

Đây là lời khẳng định của Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa.

Tags: WB, tái cơ cấu nền kinh tế, kinh tế Việt Nam, ngân hàng thế giới

Quốc hội đặt thời hạn cuối 2015 cho tái cơ cấu kinh tế

Quốc hội đặt thời hạn cuối 2015 cho tái cơ cấu kinh tế

11/29/2014 8:24:42 AM

Cuối năm 2015 cơ bản kiểm soát sở hữu chéo, đầu tư chéo theo quy định của pháp luật cũng là yêu cầu được Quốc hội đặt ra với Chính phủ.

Tags: tái cơ cấu nền kinh tế, quốc hội, kinh tế Việt Nam, sở hữu chéo, Chính phủ

Cơ hội làm cho nền kinh tế mạnh lên đã đến

Cơ hội làm cho nền kinh tế mạnh lên đã đến

6/13/2014 3:51:40 PM

Sau hơn 1 tháng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan và liên tục leo thang nguy hiểm, nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn tăng 4,73%, không cao nhưng cũng không thấp. Công nghiệp vẫn...

Tags: kinh tế Việt Nam, tái cơ cấu nền kinh tế, cơ hội cho nền kinh tế, tháo gỡ thể chế