Tin tức, bài viết mới nhất về :

sửa chữa máy tính

Sửa chữa máy tính từng thất bại, vì sao CellphoneS lại lựa chọn sửa chữa điện thoại làm hướng đi tương lai?

Sửa chữa máy tính từng thất bại, vì sao CellphoneS lại lựa chọn sửa chữa điện thoại làm hướng đi tương lai?

3/18/2017 7:32:00 PM

Trong lúc TGDĐ và FPT Shop còn đang bận bán rau, bán sữa, thì CellphoneS vẫn trung thành với lĩnh vực đi dộng, nhưng lần này là ở mảng sửa chữa. Tưởng rằng đây là một lĩnh vực đã bão hòa,...

Tags: CellphoneS, sửa chữa máy tính, sửa chữa điện thoại