# Kinh tế học không khô khan như bạn nghĩ

Học thuyết kinh tế lý giải vì sao 'mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó', người giàu, giỏi, đẹp luôn chơi cùng nhau

Đôi khi đi cùng một người bạn giàu có, vị thế của bạn cũng được tăng lên bội phần.