Tin tức, bài viết mới nhất về :

sự cố iPhone thành cục gạch

Tất cả mọi người đều đang hiểu sai sự cố iPhone thành cục gạch vì năm 1970

Tất cả mọi người đều đang hiểu sai sự cố iPhone thành cục gạch vì năm 1970

2/17/2016 11:00:02 PM

Lập luận của các trang tin công nghệ rằng việc cài đặt thời gian vào ngày 1/1/1970 khiến cho các giá trị ngày tháng trở về mức âm (dưới 0) và gây lỗi treo cứng là khá bất hợp lý.

Tags: mạng xã hội, kỹ sư phần mềm, Thập niên 1970, Mac OS X, sự cố iPhone thành cục gạch