Tin tức, bài viết mới nhất về :

sóng hấp dẫn

Lời giải thích dễ hiểu về sóng hấp dẫn - phát hiện lịch sử của nhân loại

Lời giải thích dễ hiểu về sóng hấp dẫn - phát hiện lịch sử của nhân loại

2/13/2016 6:58:32 PM

Tại sao Newton không hề biết về sóng hấp dẫn? Lí do nào khiến chúng ta cần 100 năm để xác nhận sự tồn tại của nó?

Tags: lời tiên tri, Nhà vật lý, thiên văn học, Vật lý hiện đại, không gian vũ trụ, lực hấp dẫn, sóng hấp dẫn