Tin tức, bài viết mới nhất về :

siêu thị bán thuốc

Quốc hội biểu quyết cho phép bán thuốc trong siêu thị

Quốc hội biểu quyết cho phép bán thuốc trong siêu thị

4/7/2016 9:38:03 AM

Siêu thị chỉ được bán thuốc thông thường, góp đủ vốn điều lệ mới được hoàn thuế ...là những nội dung được Quốc hội đã biểu quyết thông qua trong 4 dự thảo luật.

Tags: bán thuốc, bán thuốc trong siêu thị, siêu thị bán thuốc, thực phẩm chức năng, Luật dược, Quốc hội khóa 13