Tin tức, bài viết mới nhất về :

sabultaomol

Phát hiện chất cấm mới Systeamine tương tự Salbutamol tạo nạc trong chăn nuôi

Phát hiện chất cấm mới Systeamine tương tự Salbutamol tạo nạc trong chăn nuôi

9/2/2016 9:25:51 PM

Chất cấm mới là Systeamine với mục đích kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi. Systeamine là một tiền hooc mon có tác dụng kích thích sinh trưởng và tạo nạc đối với vật nuôi.

Tags: kích thích tăng trưởng, Cục Chăn nuôi, chất cấm, chất tạo nạc, Systeamine, sabultaomol