Tin tức, bài viết mới nhất về :

quy tắc đưa tiền típ

[Infographic] Quy tắc đưa tiền típ tại khách sạn nhất định phải biết

[Infographic] Quy tắc đưa tiền típ tại khách sạn nhất định phải biết

10/14/2015 5:22:18 PM

Với nhân viên lễ tân, bạn có thể típ hoặc không nhưng nên típ vì bạn có thể sẽ nhận được một phòng tốt hơn.

Tags: nhân viên lễ tân, khách sạn, quy tắc đưa tiền típ, tiền típ