Quốc hội chính thức phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ mới

09/04/2016 12:22 PM | Tin tức

Sáng nay, với đa số phiếu, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua danh sách 21 thành viên mới được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình vào chiều qua.

Sau khi nghe báo cáo về thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn các chức danh này.

Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết:

Về đề cử chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ:

1. Đề cử ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Số phiếu tán thành: 442 bằng 89,47% tổng số ĐBQH, không đồng ý: 44 phiếu.

2. Đề cử ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án tòa án nhân dân tối cao.

Số phiếu tán thành: 442 bằng 89,47% tổng số ĐBQH, không đồng ý: 45 phiếu.

3. Đề cử ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Số phiếu tán thành: 404 bằng 81,74% tổng số ĐBQH, không đồng ý: 83 phiếu.

"Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng với các vị kể trên", ông Tí nói.

Về đề cử các Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ:

1. Bộ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an.

Số phiếu tán thành: 459 bằng 92,91% tổng số ĐBQH, không đồng ý 28 phiếu.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN.

Số phiếu tán thành: 462 bằng 93,52% tổng số ĐBQH, không đồng ý 25 phiếu.

3. Bộ trưởng Bộ GD và ĐT: Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc ĐH QGHN.

Số phiếu tán thành: 386 bằng 78,14% tổng số ĐBQH, không đồng ý 101 phiếu.

4. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường: Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 420 bằng 85,02% tổng số ĐBQH, không đồng ý 67 phiếu.

5. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 434 bằng 87,75% tổng số ĐBQH, không đồng ý 53 phiếu.

6. Bộ trưởng Bộ Công thương: Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 422 bằng 85,43% tổng số ĐBQH, không đồng ý 64.

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 385 bằng 77,94% tổng số ĐBQH, không đồng ý 101 phiếu.

8. Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội: Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ.

Số phiếu tán thành: 300 bằng 60,73 % tổng số ĐBQH, không đồng ý 184 phiếu.

9. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng, Phó ban Kinh tế TƯ.

Số phiếu tán thành: 416 bằng 84,21% tổng số ĐBQH, không đồng ý 70 phiếu.

10. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ: Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 435 bằng 88,06% tổng số ĐBQH, không đồng ý 51 phiếu.

11. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP: Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Số phiếu tán thành: 389 bằng 78,74% tổng số ĐBQH, không đồng ý 98 phiếu.

12. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chánh văn phòng TƯ Đảng.

Số phiếu tán thành: 403 bằng 81,58% tổng số ĐBQH, không đồng ý 83 phiếu.

13. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 433 bằng 87,65% tổng số ĐBQH, không đồng ý 54 phiếu.

14. Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ông Lê Thành Long, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 385 bằng 77,94% tổng số ĐBQH, không đồng ý 102 phiếu.

15. Tổng thanh tra Chính phủ: Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó ban Kinh tế TƯ.

Số phiếu tán thành: 358 bằng 72,47% tổng số ĐBQH, không đồng ý 126 phiếu.

16. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 424 bằng 85,83% tổng số ĐBQH, không đồng ý 63 phiếu.

17. Bộ Kế hoạch và đầu tư: Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng.

Số phiếu tán thành: 419 bằng 84,82% tổng số ĐBQH, không đồng ý 67 phiếu.

18. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc: Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Số phiếu tán thành: 463 bằng 93,72% tổng số ĐBQH, không đồng ý: 24 phiếu.

"Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ với các ông trên", ông Tí nêu rõ.

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày các dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Đa số các ĐBQH đã thông qua Nghị quyết này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Quốc hội tặng hoa các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vừa mới được Quốc hội bổ nhiệm.

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM