Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

31/03/2016 10:07 AM | Kinh tế vĩ mô

Với số phiếu tán thành bằng 95,5%, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Thông báo về kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Văn Tí, Trưởng ban kiểm cho biết trong tổng số 494 đại biểu Quốc hội , số đại biểu Quốc hội có mặt là 484 đại biểu, số phiếu phát ra là 484 và số phiếu thu về 484.

Theo đó, kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội, số phiếu là hợp lệ 481, số phiếu không hợp lệ là 3, chiếm 0,6%. Số phiếu đồng ý 472 bằng 95,5%, không đồng ý là 9, bằng 1,82% số đại biểu Quốc hội.

Với kết quả bầu cử Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng ban Kiểm phiếu cho biết số phiếu hợp lệ là 477 phiếu. Trong đó, số phiếu đồng ý là 467, bằng 94,5% tổng số, số phiếu không đồng ý là 10 đại biểu.

Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Theo đó, số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 475 đại biểu, chiếm 96,15%, số phiếu tán thành là 475 đại biểu, chiếm 96,15%. Như vậy, không có đại biểu không biểu quyết và không tán thành. Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Trong lễ Tuyên thệ nhậm chức, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bày tỏ sự cảm ơn tới Quốc hội, và tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và đất nước.

“Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Thay mặt Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng , nguyên Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự ghi nhận lời thề long trọng của Chủ tịch Quốc hội. Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng, việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội là sự kiện lớn, khi lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có một nữ Chủ tịch Quốc hội.

Đồng thời, nguyên Chủ tịch Quốc hội cũng thay mặt Quốc hội, tặng bó hoa, thể hiện tình cảm tốt đẹp dành cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, CHủ tịch Quốc hội.

Đáp lại tình cảm của nguyên Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội, Tân Chủ tịch Quốc hội tiếp tục khẳng định kể từ giờ phút này, sẽ luôn khắc ghi lời tuyên thệ, thực hiện đúng quyền lợi, nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội.

Theo An Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM