Trình Quốc hội miễn nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao

07/04/2016 14:57 PM | Xã hội

Các chức danh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội miễn nhiệm.

Sau khi hoàn thành việc bầu chức danh Thủ tướng Chính phủ, Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lời Tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cấp.

Các Tờ trình do Chủ tịch nước trình bày cho biết, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước.

Ngoài ra các chức danh, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên trung ương Đảng XI, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tờ trình do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày cũng đánh giá, các vị lãnh đạo trên trong thời gian đảm nhiệm chức vụ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc miễn nhiệm chức vụ cho các chức danh trên được thực hiện là do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ.

Do đó, Căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ điều 11 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ thông báo kết luận số 04 ngày 18/3/2016 của Bộ Chính trị và căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn nhiệm với các chức danh trên.

Sau khi Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm với ba chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Đại biểu Quốc hội trở về Đoàn Thảo luận. Kết quả thảo luận, giải trình, tiếp thu sẽ được đưa ra trong chiều nay và các đại biểu biểu quyết thông qua miễn nhiệm với các chức danh này.

Theo An Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM