Tin tức, bài viết mới nhất về :

Quán thế âm

Thầy Thích Nhất Hạnh nhắn gửi thầy cô giáo: "Là những thầy giáo, cô giáo, nếu chúng ta không hạnh phúc thì làm sao chúng ta mong đợi con em mình hạnh phúc?"

Thầy Thích Nhất Hạnh nhắn gửi thầy cô giáo: "Là những thầy giáo, cô giáo, nếu chúng ta không hạnh phúc thì làm sao chúng ta mong đợi con em mình hạnh phúc?"

11/16/2018 10:41:41 AM

Chúng ta không thể tiếp tục như hiện nay, tại vì nếu các giáo chức không có hạnh phúc, không có sự bình an và sự hòa hợp với nhau thì làm sao chúng ta giúp được cho những người trẻ bớt...

Tags: sống hạnh phúc, nỗi cô đơn, thiếu năng lượng, điện thoại thông minh, Quán thế âm