Phục hồi tài nguyên nước ở 3 Vườn Quốc gia, khu bảo tồn

24/08/2022 17:29 PM | Sống

Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Sơn, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười được lựa chọn triển khai chương trình khôi phục, làm giàu nguồn nước, góp phần phục hồi nguồn nước tại lưu vực sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai.

Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Sơn, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười được lựa chọn triển khai chương trình khôi phục, làm giàu nguồn nước, góp phần phục hồi nguồn nước tại lưu vực sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Heineken Việt Nam vừa khởi động chương trình hợp tác phục hồi nguồn nước ở lưu vực sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai.

Chương trình được triển khai tại các lưu vực sông trọng điểm gồm Vườn Quốc gia Xuân Sơn (lưu vực sông Hồng), Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (lưu vực sông Đồng Nai) và Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười (lưu vực sông Tiền). Đây là những khu vực có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học và giá trị kinh tế xã hội cao đối với các địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức tài nguyên nước, rừng và đất, việc quản lý chưa hiệu quả các nguồn thải cùng với các tác động của biến đổi khí hậu đã khiến cho tài nguyên nước tại đây bị suy giảm về số lượng và suy thoái về chất lượng.

Phục hồi tài nguyên nước ở 3 Vườn Quốc gia, khu bảo tồn - Ảnh 1.

Với nguồn tài trợ 30 tỷ đồng từ Heineken Việt Nam, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, các hệ sinh thái nước ngọt quan trọng thuộc ba khu vực trên sẽ được phục hồi, bảo vệ. Các cộng đồng trong khu vực sẽ thực hiện thói quen mới trong cuộc sống và sinh hoạt, giúp bảo vệ, phục hồi và tiết kiệm để hướng tới mục tiêu bảo tồn 3 tỷ lít nước mỗi năm cho môi trường cũng như sản xuất, sinh hoạt ở vùng hạ du lưu vực sông.

Cụ thể, gần 2 tỷ lít nước sẽ được gia tăng mỗi năm thông qua hoạt động nuôi dưỡng, làm giàu 1.100 ha rừng tự nhiên trên cả 3 lưu vực sông. Khoảng 200 triệu lít nước mỗi năm sẽ được gia tăng từ hoạt động trồng mới, bổ sung 32,3 ha rừng gỗ lớn và cây bản địa. Riêng tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, khoảng 800 triệu lít nước sẽ được bù hoàn mỗi năm thông qua việc nghiên cứu và áp dụng kế hoạch quản lý và điều tiết chế độ thuỷ văn phù hợp.

Ngoài ra, các cộng đồng sinh sống trong các vùng lõi và vùng đệm của Khu Bảo tồn Thiên nhiên- Văn hoá Đồng Nai và VQG Xuân Sơn sẽ được đào tạo để cùng tham gia thay đổi thói quen sinh hoạt và sản xuất để giảm tác động đến nguồn nước, tham gia các hoạt động trồng và giữ rừng.

Theo ông Hoàng Việt, Quản lý chương trình Nước của WWF-Việt Nam, chương trình được thiết kế theo cách tiếp cận tổng hợp nhằm giải quyết các vấn đề an ninh nguồn nước dựa vào các giải pháp thuận theo tự nhiên và dựa vào cộng đồng. Các hệ sinh thái nước ngọt quan trọng của Việt Nam sẽ được bảo vệ và phát triển bền vững, gia tăng nguồn cung cấp nước cho con người và thiên nhiên, trong bối cảnh thiếu nước ở vùng hạ du các con sông ngày càng gia tăng, nhất là mùa khô.

Trần Hoài

Cùng chuyên mục
XEM