Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phỏng vấn CEO Microsoft

[How I work] CEO Microsoft: Khi điều hành 1 buổi họp, tôi nghe nhiều hơn, nói ít đi và quyết đoán khi cần

[How I work] CEO Microsoft: Khi điều hành 1 buổi họp, tôi nghe nhiều hơn, nói ít đi và quyết đoán khi cần

08/04/2017 08:00:00 AM

Tờ WSJ đã có đoạn video rất thú vị phỏng vấn vị CEO của Microsoft.

Tags: ceo microsoft , phỏng vấn CEO Microsoft