Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phỏng vấn CEO Apple

Phỏng vấn 20 người không đạt, người thứ 21 đã khiến Steve Jobs phải nài nỉ về làm CEO Apple nhờ chiến lược vô cùng thông minh

Phỏng vấn 20 người không đạt, người thứ 21 đã khiến Steve Jobs phải nài nỉ về làm CEO Apple nhờ chiến lược vô cùng thông minh

16/08/2017 11:16:18 AM

John Sculley đã trở thành CEO Apple theo lời đề nghệ của Steve Jobs bằng một cách thức cực kỳ thông minh.

Tags: Steve Jobs , CEO Apple , phỏng vấn CEO Apple , john sculley