Tin tức, bài viết mới nhất về :

phí gầm bàn

Phí gầm bàn khiến doanh nghiệp lớn không nổi

Phí gầm bàn khiến doanh nghiệp lớn không nổi

4/28/2016 2:33:00 PM

Nhiều quy định, thủ tục bất hợp lý đẩy doanh nghiệp vào khó khăn, trong khi các chi phí “dưới gầm bàn” khiến doanh nghiệp không lớn nổi.

Tags: phí gầm bàn, môi trường kinh doanh, lót tay, doanh nghiệp, thủ tục