Tin tức, bài viết mới nhất về :

ô nhiễm làng nghề

Làng nghề - làng ô nhiễm!

Làng nghề - làng ô nhiễm!

4/5/2015 9:00:00 AM

Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, thu hút gần 750.000 lao động. Sự phát triển mạnh mẽ của làng nghề đã tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần...

Tags: làng nghề, làng ô nhiễm, ô nhiễm làng nghề, triều khúc, làng triều khúc