Những sai lầm kinh điển dân sales mới nào cũng mắc phải

27/11/2018 02:26 PM | Kinh doanh

Những người bán hàng lãng phí thời gian của họ vào những hoạt động có giá trị thấp hiếm khi đạt được bất cứ điều gì quan trọng, thậm chí là khi họ đại diện cho những công ty tốt nhất với những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất trên thị trường.