Những quyền lợi được hưởng mà người lao động nên biết

03/05/2016 08:31 AM | Xã hội

Người lao động là tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội hiện nay, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa nắm rõ về Luật lao động.

Cùng chuyên mục
XEM