Tin tức, bài viết mới nhất về :

NHNN điều chỉnh tỷ giá

Cơ sở mơ hồ khiến cách tính tỷ giá mới rất khó minh bạch

Cơ sở mơ hồ khiến cách tính tỷ giá mới rất khó minh bạch

1/6/2016 8:26:00 AM

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể trả lời rõ câu hỏi: Các tác động của cơ chế tỷ giá mới tích cực hay tiêu cực. Bởi nó ít phụ thuộc vào cơ chế, mà phụ thuộc vào cách NHNN sẽ vận dụng cơ...

Tags: cơ chế tỷ giá, cơ chế tỷ giá mới, ngân hàng nhà nước, tỷ giá trung tâm, điều chỉnh tỷ giá, biến động tỷ giá, quan hệ thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu, NHNN điều chỉnh tỷ giá