Nhà nước có thể bán tối đa 49% vốn tại Vinachem

22/01/2017 14:31 PM | Kinh doanh

Vinachem sẽ thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ, mức nắm giữ của nhà nước là 51% - 65%...

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) vừa trình đề án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 lên Bộ Công Thương xem xét có ý kiến và trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đề án, Vinachem sẽ thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ - Vinachem giai đoạn 2017 - 2019, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ 51% - 65% vốn điều lệ. Như vậy, Nhà nước có thể bán tối đa tới 49% vốn nắm giữ tại đây.

Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 -2020 của Vinachem cũng kiến nghị Thủ tướng, Bộ Công Thương cho phép tập đoàn được chủ động xây dựng kế hoạch và lộ trình thoái hết vốn, bán bớt vốn tại các doanh nghiệp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước này đề nghị được tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu khi thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ Vinachem, mức tăng vốn là 5.000 tỷ đồng.

Với nhà máy Đạm Ninh Bình, Vinachem cho biết sẽ thực hiện tái cơ cấu chủ đầu tư nhà máy này là Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Tập đoàn lên kế hoạch bán hết vốn tại 5 công ty con gồm 80% vốn tại Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, 26,99% vốn tại Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội, 36,1% vốn Công ty Cổ phần Pin - Ắc quy Vĩnh Phú, 53,5% vốn Công ty Cổ phần DAP số 2 Vinachem, 49% vốn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu miền Nam.

Giá trị sổ sách mà Vinachem cần phải thoái tại 5 doanh nghiệp là 950 tỷ đồng.

Đề án cũng đề cập đến việc bán bớt vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Vinachem tại 8 công ty về mức 51% như Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Que hàn, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì, Công ty Cổ phần Hoá chất cơ bản miền Nam.

Giá trị sổ sách phần vốn bán bớt của Vinachem tại 8 doanh nghiệp trên vào khoảng 1.909 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Vinachem lỗ hơn 200 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lỗ 476 tỷ đồng. Nhiều dự án của tập đoàn bị thua lỗ, có nguy cơ đóng cửa như Đạm Ninh Bình lỗ luỹ kế gần 3.300 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc. DAP số 2, Pin Ắc quy Vĩnh Phú… cũng thua lỗ và trích lập dự phòng lớn.

Tính đến cuối tháng 6/2016, Vinachem có tổng tài sản khoảng 58.921 tỷ đồng, nợ phải trả đạt gần 37.000 tỷ đồng.

Mới đây, hội nghị tổng kết năm 2016, Vinachem cho biết doanh thu của tập đoàn đạt 41.634 tỷ đồng, giảm 9,1% so với năm trước và không tiết lộ mức lợi nhuận.

Năm 2017, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu đạt 43.567 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 155 tỷ đồng, tiền lương tăng 5% so với năm 2016.

Theo Bạch Dương

Cùng chuyên mục
XEM