Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguyên phân

Đột phá: Các nhà khoa học lần đầu xây dựng thành công mô hình nguyên phân của tế bào gốc

Đột phá: Các nhà khoa học lần đầu xây dựng thành công mô hình nguyên phân của tế bào gốc

6/1/2019 8:39:22 AM

Mô hình này sẽ thống nhất hiểu biết của tất cả các nhà sinh học lại với nhau.

Tags: khoa học, đột phá, tế bào, nguyên phân, sinh học