Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ngụy Văn Đế Tào Phi

"Tào Ngụy đệ nhất danh tướng" khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?

"Tào Ngụy đệ nhất danh tướng" khiến Tôn Quyền khóc hận là ai?

18/12/2018 07:30:00 PM

"Tam Quốc diễn nghĩa" tập trung tô vẽ hình tượng anh hùng các danh tướng Thục Hán. Nhưng trên thực tế, đại tướng Tào Ngụy Trương Liêu mới xứng danh "bách chiến bách thắng".

Tags: Tam Quốc diễn nghĩa , Tam Quốc Chí , Hán Vũ đế , Đại Tướng Quân , thập tử nhất sinh , thất bại cay đắng , Tôn Quyền , Ngụy Văn Đế Tào Phi