Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghị định 71

Sắp tới, ông Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Bá Dương, Lê Hồng Minh… sẽ buộc phải lựa chọn làm Chủ tịch HĐQT hay Tổng giám đốc

Sắp tới, ông Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Bá Dương, Lê Hồng Minh… sẽ buộc phải lựa chọn làm Chủ tịch HĐQT hay Tổng giám đốc

6/14/2017 1:31:45 PM

Nghị định 71 cũng quy định, công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về thu nhập của giám đốc (Tổng giám đốc) trong báo cáo tài chính năm và báo cáo tại cuộc họp đại hội...

Tags: Nguyễn Duy Hưng, nguyễn bá dương, lê hồng minh, Nghị định 71

Vi phạm pháp luật về cạnh tranh bị phạt tới 200 triệu đồng

Vi phạm pháp luật về cạnh tranh bị phạt tới 200 triệu đồng

7/26/2014 9:51:04 AM

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 71 quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Tags: thủ tướng, nguyễn tấn dũng, cạnh tranh, luật cạnh tranh, Nghị định 71, xử lý vi phạm pháp luật