Tin tức, bài viết mới nhất về :

Một năm của các bộ trưởng

Một năm của các bộ trưởng: Nhiệt huyết ông Vinh

Một năm của các bộ trưởng: Nhiệt huyết ông Vinh

08/01/2015 04:52:24 PM

Ông Vinh có lẽ là người thấm thía nhất rằng, cho dù quyết tâm cao đến mấy, khi đụng thẳng vào những vấn đề trầm kha của nền kinh tế, mọi việc hoàn toàn không đơn giản...

Tags: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư , bùi quang vinh , Một năm của các bộ trưởng , Bộ trưởng Bùi Quang Vinh , cải cách , võ hồng phúc , kinh tế Việt Nam