Tin tức, bài viết mới nhất về :

mộ phần

Mua sắm, ăn uống, đi lại và giờ tới... viếng mộ cũng có thể khởi nghiệp tại Việt Nam

Mua sắm, ăn uống, đi lại và giờ tới... viếng mộ cũng có thể khởi nghiệp tại Việt Nam

11/3/2016 3:28:00 PM

Ứng dụng viếng mộ phục vụ những người xa quê có thể chăm sóc tốt cho phần mộ người thân của mình.

Tags: giá dịch vụ, bạn trẻ Việt, việt nam, người Việt, viengmo.com, viếng mộ, mộ phần, nghĩa trang, khởi nghiệp, chăm mộ, ứng dụng, viengmo

Tiết Thanh minh, hãy niệm Phật để báo ân

Tiết Thanh minh, hãy niệm Phật để báo ân

4/14/2013 11:22:23 AM

Đem công đức niệm Phật hồi hướng cho người âm lìa khổ mới là việc đáng làm và có tác dụng hơn so với việc biểu lộ bằng hình thức như đi cúng tảo mộ hoặc đốt giấy tiền, vàng mã,…

Tags: người âm, hồi hướng, tu hành, tu tập, vong linh, công đức, vàng mã, tết thanh minh, phật thất, báo ân, tam bảo, tiết thanh minh, giấy tiền, niệm phật, mộ phần, tảo mộ, báo hiếu