Tin tức, bài viết mới nhất về :

minh mẫn

Tại sao một số người già vẫn rất minh mẫn?

Tại sao một số người già vẫn rất minh mẫn?

11/24/2014 5:51:52 PM

Theo nghiên cứu mới, một số người già cũng có khả năng học tốt như giới trẻ bằng cách khai thác phần não bộ mà những người trẻ khỏe thường không dùng để tiếp nhận kiến thức.

Tags: người già, minh mẫn, khoa học, nghiên cứu, kiến thức, khả năng, bộ não, phát hiện