Tin tức, bài viết mới nhất về :

microsoft mới

Microsoft mới của Satya Nadella

Microsoft mới của Satya Nadella

3/25/2015 8:45:04 AM

"Ngành của chúng tôi không coi trọng truyền thống mà chỉ coi trọng sự cải tiến”, Satya Nadella đã nói như thế vào tháng 2/2014 khi ông được chọn làm Tổng Giám đốc Microsoft.

Tags: Satya Nadella, ceo Satya Nadella, ceo microsoft, microsoft mới, sự lèo lái của Satya Nadella