Lên mạng 'bỏ phiếu' giữ hay bỏ loa phường

06/02/2017 09:01 AM | Xã hội

Từ hôm nay, người dân có thể truy cập đường dẫn: https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien để cho ý kiến về việc nên giữ hay bỏ hệ thống truyền thanh cơ sở (loa phường, xã). Dự kiến đợt lấy ý kiến diễn ra đến hết ngày 10/3.

Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, việc khảo sát, lấy ý kiến nhằm tham mưu UBND thành phố Hà Nội những định hướng phù hợp với từng loại hình thông tin cơ sở.

Để có cơ sở xây dựng báo cáo toàn diện và đề xuất những giải pháp hiệu quả, Sở TT&TT Hà Nội xây dựng các mẫu phiếu lấy ý kiến, trong đó có hình thức lấy ý kiến qua mạng. Thực hiện giai đoạn 1 của kế hoạch, từ ngày 25/01/2017, Sở TT&TT Hà Nội đã chỉ đạo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội mở chuyên mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ( https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien ).

Hoạt động trên là việc cụ thể hóa giải pháp trong thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Công văn số 11958/VP-KGVX ngày 15/12/2016 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Trần Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM