Tin tức, bài viết mới nhất về :

lập thạch

Ngôi làng ăn cả đất này là minh chứng của một thời kỳ đầy khó khăn còn chưa xa của Việt Nam

Ngôi làng ăn cả đất này là minh chứng của một thời kỳ đầy khó khăn còn chưa xa của Việt Nam

3/30/2016 4:25:31 PM

Ở ngôi làng tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc này, người ta đã ăn đất cả trăm năm nay.

Tags: ăn đất, đất sét, đói khổ, chiến tranh, lập thạch, Vĩnh Phúc