Không tin nổi những nghề này đã từng tồn tại trong quá khứ!

01/12/2016 21:47 PM | Sống

Trong quá khứ, khi chưa có sự xuất hiện của công nghệ, máy móc hiện đại, con người phải làm những nghề khó tin. Những nghề này hiện cũng không còn tồn tại.


Môn bowling thời sơ khai chưa có máy móc hiện đại nên cần đến những người làm nhiệm vụ sắp xếp lại các chai gỗ.

Môn bowling thời "sơ khai" chưa có máy móc hiện đại nên cần đến những người làm nhiệm vụ sắp xếp lại các chai gỗ.


Thật khó tin trong quá khứ còn có cả nghề... báo thức. Những người làm nghề này được trả tiền để dùng gậy dài gõ vào cửa sổ đánh thức người cần dậy.

Thật khó tin trong quá khứ còn có cả nghề... báo thức. Những người làm nghề này được trả tiền để dùng gậy dài gõ vào cửa sổ đánh thức người cần dậy.


Khi chưa có tủ lạnh, nhiều người còn làm nghề cắt băng để thu được những miếng băng lớn, làm công cụ bảo quản thực phẩm.

Khi chưa có tủ lạnh, nhiều người còn làm nghề cắt băng để thu được những miếng băng lớn, làm công cụ bảo quản thực phẩm.


Nghề nghe tiếng máy bay địch xuất hiện trong thời chiến. Khi chưa khám phá ra radar, quân đội cần người kết hợp với thiết bị hội tụ âm thanh để phát hiện tiếng động.

Nghề nghe tiếng máy bay địch xuất hiện trong thời chiến. Khi chưa khám phá ra radar, quân đội cần người kết hợp với thiết bị hội tụ âm thanh để phát hiện tiếng động.


Nghề săn chuột trước đây từng rất thịnh hành ở châu Âu. Những người làm nghề này có thể gặp nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chuột nhưng họ vẫn làm vì mưu sinh và để cộng đồng không bị dịch bệnh từ chuột.

Nghề săn chuột trước đây từng rất thịnh hành ở châu Âu. Những người làm nghề này có thể gặp nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chuột nhưng họ vẫn làm vì mưu sinh và để cộng đồng không bị dịch bệnh từ chuột.


Nghề thắp đèn đã tồn tại trong khoảng thời gian dài cho tới khi đèn điện xuất hiện.

Nghề thắp đèn đã tồn tại trong khoảng thời gian dài cho tới khi đèn điện xuất hiện.


Khi chưa có những phương tiện vận chuyển gỗ, có những người phải làm nghề điều khiển gỗ để những khúc gỗ có thể trôi qua sông.

Khi chưa có những phương tiện vận chuyển gỗ, có những người phải làm nghề điều khiển gỗ để những khúc gỗ có thể trôi qua sông.


Bức ảnh này cho thấy công việc của các nhân viên chuyển cuộc gọi khi chưa có sự giúp đỡ của công nghệ.

Bức ảnh này cho thấy công việc của các nhân viên chuyển cuộc gọi khi chưa có sự giúp đỡ của công nghệ.


Nghề đào xác cũng từng xuất hiện để phục vụ cho việc nghiên cứu bởi các thi thể được hiến hợp pháp rất hiếm hoi. Không chỉ đào ở các nghĩa địa, người làm nghề này còn phải đào ở nhiều khu vực để tìm kiếm... xác người.

Nghề đào xác cũng từng xuất hiện để phục vụ cho việc nghiên cứu bởi các thi thể được hiến hợp pháp rất hiếm hoi. Không chỉ đào ở các nghĩa địa, người làm nghề này còn phải đào ở nhiều khu vực để tìm kiếm... xác người.


Để giúp những người lao động thấy thoải mái và được thư giãn, nhiều nơi làm việc đã thuê người đọc với nhiệm vụ đọc sách truyện, báo và các tài liệu cho họ nghe.

Để giúp những người lao động thấy thoải mái và được thư giãn, nhiều nơi làm việc đã thuê người đọc với nhiệm vụ đọc sách truyện, báo và các tài liệu cho họ nghe.

Cùng chuyên mục
XEM