Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kẹt chân trong cửa

Nghệ thuật “Sập cửa vào mặt” - Khi những yêu cầu bất khả thi chính là cái bẫy nhằm thay đổi thái độ hành vi của đối tượng

Nghệ thuật “Sập cửa vào mặt” - Khi những yêu cầu bất khả thi chính là cái bẫy nhằm thay đổi thái độ hành vi của đối tượng

8/13/2019 1:30:00 PM

Cũng nhằm mục tiêu gia tăng mức độ thành công cho yêu cầu thứ 2, “sập cửa vào mặt” sẽ bắt đầu với một yêu cầu “trên trời”, sau đó mới chính là yêu cầu thật sự.

Tags: case study, Kẹt chân trong cửa, Door-in-the-face, Door in the face, nghệ thuật thuyết phục, Sập cửa vào mặt

“Kẹt chân trong cửa” – Kỹ xảo nổi tiếng trong nghệ thuật thuyết phục lòng người

“Kẹt chân trong cửa” – Kỹ xảo nổi tiếng trong nghệ thuật thuyết phục lòng người

8/10/2019 8:21:01 AM

Khi nhận được một yêu cầu nhỏ và chấp nhận thực hiện, người đó sẽ dễ dàng chấp nhận những yêu cầu lớn hơn được đưa ra tiếp theo. Đó chính là nghệ thuật Kẹt chân trong cửa.

Tags: case study, nghệ thuật thuyết phục, Foot-in-the-door, Foot in the door, Kẹt chân trong cửa